Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu oraz energii z powietrza do produkcji energii cieplnej) w przedsiębiorstwie Dariusz Cytowicz DA-MAR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA.

 

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:

1.      Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii

2.      Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na nieruchomości

3.      Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego

4.      Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej

5.      Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju

Wartość projektu: 634 065,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 437 750,00 zł